Contact:   bestelformulier


Over De Post, HOME

over de post, postbezorging, postorder

Over De Post
Algemene voorwaardenOp deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot ons via het online contactformulier.

1. ALGEMEEN

1.1 Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

1.2 Reserveren van artikelen kan voor maximaal 7 dagen. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de reservering van het artikel ongedaan gemaakt. Het artikel wordt dan weer in de webshop geplaatst.

1.3 De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur.

1.4 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

1.5 Kleurafwijkingen kunnen niet uitgesloten worden.

2. PRIJS

2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro's (€) en zijn inclusief BTW.

2.2 OverDePost is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door OverDePost worden aangepast.

3. BETALING

3.1 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. U kunt betalen door vooruit te betalen via een overschrijving of telebankieren. Wanneer uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 3 werkdagen ter bestelling aan te bieden aan TNT, DHL of DPD.

4. VERZENDKOSTEN

4.1 De verzendkosten zijn een standaard bedrag, welke bestaan uit verzendkosten en administratiekosten (incl. verpakkingsmateriaal).

4.2 Bij leveringen buiten Nederland worden de verzendkosten ongeacht de ordergrootte van de bestelling doorberekend aan de koper.

4.3 Pakketten met een waarde boven de €100,-- worden altijd verzekerd verzonden.

5. BEËINDIGEN

5.1 Iedere bestelling kan binnen 7 dagen na orderdatum, uitsluitend via e-mail worden geannuleerd.

5.2 De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

5.3 Indien een koper niet binnen 7 dagen de bestelling annuleert, is de koper betalingsplichtig. De verkoper is gerechtigd reserveringskosten aan de koper door te berekenen, indien de bestelling na 7 dagen geannuleerd wordt of niet voldaan wordt.

6. LEVERING

6.1 Alle artikelen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TNT, DHL of DPD.

6.2 Als artikelen een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling.

6.3 Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

6.4 Alle in onze winkels en elders vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

7. AFKOELINGSPERIODE

7.1 Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen 7 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan OverDePost. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien: kleding gedragen en/of gewassen is;
de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen;
er sprake is van vermissing van de originele verpakking/aanhechting van de labels.

7.2 De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. OverDePost gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco en rembourszendingen worden door Disney-kleding nimmer geaccepteerd. Bij retourneren worden de door OverDePost gemaakte verzendkosten ingehouden op het terug te betalen bedrag.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 OverDePost is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal. OverDePost is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.OverDePost.nl en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

9. PRIVACY

9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door OverDePost gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. COPYRIGHT

10.1 Alle afbeeldingen op deze website zijn copyright van de desbetreffende eigenaren. Wij van OverDePost.nl zijn op geen enkele wijze verbonden aan de designers van de verkochte goederen, we verkopen wel gelicencieerd goederen waarvoor de designer een vergoeding inhoudt.